Et historisk tilbageblik på de 50 år i Asnæs

1985-1994

Den Røde Bygning – der hvor det hele startede – bliver indrettet til Medarbejder-hus, hvor medarbejderne i fritiden kan dyrke forskellige aktiviteter, bl.a. indrettes der et keramikværksted, autoværksted, motionsrum, legerum til medarbejdernes børn, samt lokale til musik og kortspil.

Det besluttes at opføre en helt ny fabrikshal for lavspændingskabler og mellemspændingskabler. Hallen kaldes hal 5 og den tages i brug i begyndelsen af halvfemserne. Det betyder, at den tilsvarende produktion i Brøndby nedlægges og flyttes til Asnæs. Da hal 5 stod færdig, var der et udbredt ønske fra aktionærerne om at se den nye fabrik og Asnæs-virksomheden som helhed. Der blev derfor arrangeret aktionærbesøg, som strakte sig over 2 dage.

Samtidig bliver produktionsudstyret i hal 2 og hal 3 moderniseret.

Med det stigende antal medarbejdere bliver der behov for en ny kantine, og også EDB-afdelingen får til huse i denne nye bygning.

Mellem hal 1 og hal 2 opføres en helt ny laboratoriebygning, som arkitektonisk både udvendig og indvendig skiller sig væsentligt ud fra det, der var bygget tidligere.

De lagerførende salgsafdelinger i Århus og Odense lukkes, idet de moderne logistiksystemer, som efterhånden er blevet udviklet, efterhånden overflødiggør disse lagre.

NKT Cables A/S bliver i perioden stiftet som et selskab ejet af NKT Holding. I den forbindelse kommer Asnæs Kabelværk til at hedde NKT Kraftkabler og kabel­værket i Brøndby kommer til at hedde NKT Power Cables. Senere i perioden bliver disse to afdelinger slået sammen med hjemsted her i Asnæs.

I produktionen oprettes de første selvstyrende grupper, som betyder, at de enkelte medarbejdere får et større ansvar for deres eget arbejde.

NKT udvikler og markedsfører som den første kabelproducent i verden blyfri PVC-kabler. Denne landevending bliver belønnet med EU's miljøpris.

Umiddelbart efter introduktionen af de blyfri PVC-kabler startes udviklingen af PVC-fri og brandhæmmede kabler.

På lavspændingskabler på elforsyning udskiftes PVC-isolationen med PEX-isolation.

Der er i perioden stadig enkelte forsyningsselskaber, der endnu ikke er overgået til PEX-isolerede kabler. Disse selskaber forsyner vi med papirisolerede mellemspændingskabler, som blev fremstillet i Brøndby.

Efter hårdt arbejde både på udviklingssiden, i produktion og ikke mindst salg, lykkedes det at få gennembrud for 1 kV kabler og mellemspændingskabler på det tyske marked.

Fabrikken i Asnæs bliver ISO 9001 certificeret.

NKT Cables køber en polsk kabelfabrik.

0123456

Åbningstider

Hver mandag hele året

fra kl. 19 - 21.

 

Alle lørdage og skolefridage

fra kl. 13 - 17 i perioden fra uge 7 til og med uge 42

Aktiviteter

Se mere om specielle aktiviteter og

øvrige åbningstider her

Priser

Voksne 50 kr.

Børn 25 kr.

Børn under 4 år - gratis


Vi modtager betaling via Mobile Pay - men IKKE betalingskort

Fællesmuseum

På samme adresse kan du også besøge Odsherred Brandmuseum

Læs mere her