Spændende industrihistorie i Asnæs

De 50 år, NKT har været i Asnæs, har også været spændende industrihistorie.

”Den Røde Bygning”, hvor det hele startede, blev bygget i 1913 til kartoffeltørreri, men det var ikke nogen succes. Der har efterfølgende været mange forskellige erhverv i bygningen, bl.a. margarinefabrik og marmeladefabrik, men alle projekter mislykkedes. Ejendommen blev til sidst overtaget af Kirk-koncernen, og den 28. sept. 1958 startede Viggo Hornung Pedersen og hans bror en produktion af bøjelige plastisolerede ledninger beregnet for eksport til Polen. Man brugte kun plast som isolationsmateriale. Derfor fik fabrikken navnet ”Plastikken”. Efter adskillige år blev den omdøbt til ”Kabelen”.

NKT overtog Kirks Kabelfabrik pr. 1. jan. 1965, og det var starten til Asnæs Kabelværk.

Den 1. nov. 1966 etableredes datterselskabet DAOPLAST på grundlag af maskiner overtaget fra Polyplex i Søborg, som var blevet overtaget af Farbwerke Hoechst i Frankfurt. Foruden salgsafdelingen og den tekniske funktionærstab fulgte kun 2 specialarbejdere med til Asnæs. Så en helt ny stab af medarbejdere måtte rekrutteres fra Asnæs.

Nu skulle der produceres installationskabler på Kabelværket og PVC-rør i DAOPLAST til alle de nye parcelhuse, der blev bygget i hele landet dengang i 60’erne. Der blev udvidet og udvidet. Der blev bygget en hal til installationskabler (hal 2) og en til fleksible ledninger (hal 3), mens DAOPLAST fik til huse i den eksisterende hal (hal 1). På et tidspunkt var der omkring 800 ansatte på området i Asnæs.

Udviklingen fortsatte. Der blev tilkøbt mere jord og foretaget løbende udvidelser. I 1978 blev det besluttet at flytte salgsadministrationen fra Brøndby til Asnæs i en ny administrationsbygning, og senere blev der bl.a. bygget et nyt laboratorium, en kantinebygning og en ny hal til råvarelager.

Midt i 80’erne blev DAOPLAST solgt til finske Uponor - og alle maskinerne og nogle få medarbejdere flyttede til Hadsund, men Kabelværket kørte videre.

Med byggeriet af hal 5 i 1990 blev også 1 kV- og mellemspændingskabel-produktionen flyttet til Asnæs.

Samtidig med opførelsen af hal 5 blev der investeret i modernisering af de øvrige fabrikshaller og automatisering af færdigvarelageret.

”Den Røde Bygning”, hvor det hele begyndte, er blevet til ”Medarbejderhuset” med bl.a. motionsrum og andre aktiviteter for medarbejdere

 

- Tilbageblik 1965 - 1974

- Tilbageblik 1975 - 1984

- Tilbageblik 1985 - 1994

- Tilbageblik 1995 - 2005

- Tilbageblik 2005 - 2015

 

0123456

Åbningstider

Hver mandag hele året

fra kl. 19 - 21.

 

Alle lørdage og skolefridage

fra kl. 13 - 17 i perioden fra uge 7 til og med uge 42

Aktiviteter

Se mere om specielle aktiviteter og

øvrige åbningstider her

Priser

Voksne 50 kr.

Børn 25 kr.

Børn under 4 år - gratis


Vi modtager betaling via Mobile Pay - men IKKE betalingskort

Fællesmuseum

På samme adresse kan du også besøge Odsherred Brandmuseum

Læs mere her